RM İstanbul kuruluşundan bu yana benimsediği “insana saygı, çevreye katkı" öz değeriyle tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ilkeleriyle hareket ediyor.


RM İstanbul olarak benimsediğimiz KSS politikası ışığında, sosyal göstergeler uyarınca bir yandan farklı alanlarda toplumsal gelişime katkı sağlayacak projeleri hayata geçirirken, diğer yandan kurumsal yönetim ilkelerimiz doğrultusunda, açık ve şeffaf bir kurum olma prensibi ile faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz.

Taşıdığımız sorumluluklar çerçevesinde, özellikle spor ve çevre alanlarında toplumsal bilinci geliştirmeye yönelik projelere destek veriyoruz.
Sosyal sorumluluk anlayışımızın başlangıç noktası olarak iş faaliyetlerimizdeki bilinçlenmeyi görüyoruz. Ancak; sorumluluk anlayışımızı sadece faaliyet alanımızla sınırlı tutmuyor, bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre ekseninde dikkatle belirliyoruz.Temel İlkelerimiz


Topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, toplumla ilişkilerde doğruluk ve güvenilirlik temel ilkemizdir.

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiyoruz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmiyoruz. RM İstanbul genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan iş güvenliği konusuna azami özen gösteriyor, bu konudaki eğitimlerimizi ve programlarımızı yıl içinde belirlediğimiz bir plan doğrultusunda eksiksiz uyguluyoruz.

Taşıdığımız sosyal sorumluluk bilinci uyarınca özellikle spor ve çevre alanındaki projelere destek veriyor, bu alanlardaki toplumsal bilinci yükseltmeye yönelik çalışmalara katkı sağlıyoruz.